Berekening kinderkosten ivm belastingaangifte

Begin deze week kreeg ik een mailtje van een ongeruste cliënt of de voor hen gemaakte berekening omtrent de kinderkosten wel klopte: “Je hebt bij ons beiden de inkomensafhankelijke combinatie korting opgevoerd, maar we zijn natuurlijk nog fiscaal partners”.

Ik merk wel vaker dat er verwarring ontstaat over het zijn van fiscaal partners en het doen van aangifte alsof jullie het hele jaar fiscaal partners zijn.

Wanneer (bij samenwoners) één van de twee partners zich op een ander adres laat inschrijven, houdt het fiscaal partnerschap op te bestaan. Jullie kunnen voor dat jaar echter nog wel, indien gewenst, voor de aangifte inkomstenbelasting als fiscaal partner worden beschouwd. Dit kan voor jullie als voordeel hebben dat jullie zo een hoger belastingvoordeel kunnen genieten, danwel minder hoeven bij te betalen.

Op de site van de belastingdienst kan je heel veel informatie hierover terugvinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/

Vragen? Laat het gerust weten, ik help jullie graag!  www.vandiepenmediation.nl

Checklist voor wat moet ik regelen bij scheiden of uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan of scheiden doe je niet zomaar. Klik >> hier << voor de checklist van de rijksoverheid. Deze checklist wordt op maat voor u samengesteld aan de hand van antwoorden op 12 vragen.

Ook de website Wijzeringeldzaken heeft een checklist voor u samengesteld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 • Wat is vastgelegd?
 • Recht van partneralimentatie
 • Het verdelen van je pensioen
 • Gezamenlijke woning
 • Belastingaangifte
 • Recht op toeslagen
 • Maken van een begroting
 • Welke verzekeringen worden gedeeld
 • Verdelen van bezittingen en schulden
 • Vastleggen in een echtscheidingsconvenant
 • Totdat je kinderen 21 jaar zijn, heb je een onderhoudsplicht
 • Opstellen van een ouderplan
 • De tegemoetkomingen voor schoolkosten, heffingskortingen, kindgebonden budget en huurtoeslag gaan naar één ouder
 • Kiezen voor co-ouderschap

Voor meer informatie ga naar deze pagina

Wat is birdnesting?

Birdnesting is eigenlijk een vorm van co-ouderschap. Maar in plaats van dat de kinderen de helft van de week bij hun vader en de helft van de week bij hun moeder verblijven, is het andersom! De ouders wisselen van huis in plaats van de kinderen. De kinderen blijven in hun eigen huis en de ouders wonen er om de beurt.
Voor de kinderen betekent dit dat zij niet iedere keer hun spullen heen en weer hoeven mee te nemen van hun vader naar hun moeder en andersom. Dit geeft wellicht meer rust voor de kinderen. Ze houden tenslotte hun eigen kamertje in hun eigen huis. Het is hierbij wel heel belangrijk om goede specifieke afspraken met elkaar te maken. Niet alleen over wanneer wie bij de kinderen woont, maar ook bijvoorbeeld over de huishoudelijke taken. Het is dan ook aan te raden om regelmatig met elkaar te evalueren of de gemaakte afspraken ook (praktisch) haalbaar zijn.
Financieel gezien dienen er ook goed afspraken gemaakt te worden. Hoe doen jullie dat met het gezamenlijk eigendom van het huis? Wie betaalt welke kosten voor welke woning? Voor welke periode maken jullie deze afspraken? En wat gebeurt er na die periode?

Kortom: Niet onbelangrijk om je vooraf goed te laten informeren zodat jullie samen kunnen beslissen of Birdnesting bij jullie zou kunnen passen. Ik help je graag! Ga hiervoor naar mijn website (www.vandiepenmediation.nl).

Scheiden met thuiswonende meerderjarige kinderen

Een ouderschapsplan is alleen verplicht als er minderjarige kinderen zijn waar de ouders beiden het gezag over hebben.
Maar hoe zit het dan als je meerderjarige nog thuiswonende kinderen hebt? Want de meeste ouders willen hier toch (veelal financiële) afspraken over maken en laten vastleggen. Zeker als de kinderen nog studeren!
Je kunt hiervoor een artikel opnemen in het echtscheidingsconvenant. Omdat jullie kind meerderjarig is dient hij/zij wel op de hoogte te zijn van deze afspraken en bovendien dient hij/zij ook akkoord te gaan met de gemaakte afspraken. Dit akkoord kan gegeven worden door het medeondertekenen van het convenant.
Wil je echter niet dat jullie kind ook op de hoogte is van alle andere afspraken die jullie onderling hebben gemaakt, kan je ervoor kiezen om jullie kind een volmacht te laten tekenen, waarin hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de voor hem/haar gemaakte afspraken en daar ook akkoord meegaat. In dat geval is het mede ondertekenen van het convenant niet meer nodig.

Wil je weten wat in jullie situatie van toepassing is? Neem gerust contact op, ik help jullie graag! Ga hiervoor naar mijn website (www.vandiepenmediation.nl).

Is een echtscheidingsconvenant vormvrij?

Hoewel het ontzettend handig is (het is namelijk geen verplichting) om de onderlinge afspraken bij een scheiding vast te leggen, zijn er geen specifieke voorwaarden waar het echtscheidingsconvenant aan moet voldoen.
Het is prettig om afspraken over bijvoorbeeld de alimentatie, jullie woning, de verdeling van jullie andere gezamenlijke bezittingen en het pensioen goed en uitgebreid vast te leggen.
Op deze manier kunnen jullie beiden ten alle tijden terugvallen op de afspraken die er destijds bij de scheiding zijn gemaakt.
Daarnaast is de inhoud van het convenant ook van belang voor partijen zoals de hypotheekverstrekker, de notaris en de belastingdienst. Het kan namelijk voorkomen dat deze partijen een kopie van het convenant willen hebben als bevestiging van welke afspraken zijn gemaakt.

Kortom: Redenen genoeg om jullie te laten helpen om een duidelijk en volledig convenant op te stellen, waarmee jullie beiden weer verder kunnen! Ik help jullie daar graag mee, neem gerust contact met me op! Ga hiervoor naar mijn website (www.vandiepenmediation.nl).

Tegemoetkomingen voor ouders na een scheiding

Na een scheiding verandert er ook veel op financieel gebied. Wat zijn de belangrijkste tegemoetkomingen voor jullie, als ouders vanuit de overheid?

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt in principe uitbetaald aan de ouder, waarbij jullie kind staat ingeschreven. Wanneer jullie Co-ouderschap hebben afgesproken, kan er een verzoek worden gedaan aan de Sociale Verzekeringsbank om de kinderbijslag, ieder voor de helft aan jullie beiden uit te betalen.

Kindgebonden Budget

Dit budget is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor kinderen, jonger dan 18 jaar. Deze bijdrage wordt uitgekeerd door de belastingdienst, is inkomensafhankelijk en wordt ook weer, onder voorwaarden, uitgekeerd aan die ouder waar jullie kind staat ingeschreven. Bij co-ouderschap zouden jullie eventueel ervoor kunnen kiezen om de bijdrage op de kinderrekening rekening te laten storten.

Kinderopvangtoeslag

Deze toeslag is een tegemoetkoming als je werkt, voor de opvanguren die je zelf betaalt voor de (geregistreerde) opvang van jouw kind. Dit kan dagopvang zijn of buitenschoolse opvang.
De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen en kan worden aangevraagd bij de belastingdienst.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Dit betreft een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Deze korting is onder voorwaarden te verkrijgen en geldt bijvoorbeeld alleen als je kind jonger dan 12 is en minimaal drie dagen per week of om de week deel uitmaakt van jouw huishouden. De hoogte van de korting is ook weer afhankelijk van jouw inkomen.

Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de laatste drie tegemoetkomingen. Ook kun je daar een proefberekening maken om te zien wat jullie nieuwe situatie financieel betekent.

De alimentatie indexering voor 2021

Ieder jaar bepaalt het ministerie of het alimentatiebedrag door middel van indexering wordt aangepast. Dit is onder andere afhankelijk van de stijging van de kosten van de lonen en het levensonderhoud.

Door de alimentatie indexering wordt het alimentatiebedrag dat u dient te betalen, danwel ontvangt hoger. Ieder alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. De indexering is in ieder geval van toepassing op de kinderalimentatie.
Of de partneralimentatie ook met datzelfde percentage verhoogd dient te worden, hangt af van de gemaakte afspraken hierover in het convenant.

De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Het percentage voor 2021 is vastgesteld op 3 procent.

Heeft u alimentatie afgesproken? Verhoogt u dan per 1 januari 2021 de bedragen met deze 3%.

Voor vragen over alimentatie of specifiek over de indexatie, kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen!

www.vandiepenmediation.nl

Hoe zit het met partneralimentatie?

Per 1 januari 2020 wordt er een wettelijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de partneralimentatie, wat zowel voor de alimentatie
gerechtigde als de alimentatie plichtige gevolgen kan hebben.

Veranderingen voor Alimentatiegerechtigde:

De wettelijke alimentatieduur gaat van 12 jaar naar de helft van de duur van het huwelijk met een
maximum van 5 jaar, op enkele uitzonderingen na:

 1. Wanneer er kinderen zijn duurt de alimentatie tenminste tot het jongste kind 12 wordt (of 5 jaar, de langste termijn geldt).
 2. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is ouder dan 50, dan is de alimentatieduur 10 jaar.
 3. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft nog minder dan 10 jaar tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan is de alimentatieduur tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Veranderingen voor Alimentatieplichtige:

De te betalen Partneralimentatie is aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De aftrek wordt in stappen echter afgebouwd. In 2020 betekent dat, dat de alimentatie in de hoogste schijf aftrekbaar is tot 46%. In de volgende jaren zullen deze stappen steeds met 3% verder worden afgebouwd, totdat het percentage van de eerste schijf (37,1%) is bereikt. Dat zal derhalve in 2023 zijn.

Doordat de aftrek wordt afgebouwd, kan dit ook betekenen dat er minder draagkracht is om Partneralimentatie te kunnen betalen.

Wilt u meer weten over deze wijzigingen? Heeft u een herberekening alimentatie nodig?
Wilt u weten wat op uw situatie van toepassing is? Neemt u dan gerust even contact met me op! Ik help u graag!

www.vandiepenmediation.nl

Artikel: Belasting aangifte doen met uw ex (fiscaal) partner

Onlangs heeft u bericht ontvangen over het doen van uw belasting aangifte. Ernest Stel   Als Financieel Planner en Register Financieel Echtscheid

ingsadviseur wil ik graag iets toevoegen. Mocht u onverhoopt in 2017 uit elkaar zijn gegaan, of kent u vrienden, familie of kennissen waarbij dit speelde, dan vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het kan namelijk noodzakelijk, gewenst of zelfs interessant zijn om voor 2017 gezamenlijk aangifte te doen met uw ex fiscaal partner.

Noodzakelijk omdat u afspraken heeft gemaakt in uw convenant die fiscaal goed moeten worden toegelicht, denk aan een levensverzekering die is toegedeeld aan 1 van u beiden. Afspraak over aftrekbare rente en gemaakte kosten om de hypotheek op 1 naam te krijgen. Of heeft u al afgesproken om samen aangifte te doen.

Gewenst is het zodat de aangifte voor beide ex-partners met elkaar corresponderen. Een aftrekpost bij de 1, bijvoorbeeld alimentatie, die een bijtelling bij de ander hoort te zijn.

Interessant is het wanneer u nog over 2017 gebruik kunt maken van een hogere aftrek omdat uw voormalig fiscaal partner bijvoorbeeld een hoger inkomen had dan het inkomen van u. Een aftrekpost die gedeeld kan worden waardoor in totaal meer belasting retour komt. Gebruik maken van de vrijstelling van vermogen in Box 3 van uw ex-partner die bijvoorbeeld geen vermogen heeft.

Volgende keer neem ik u, als Financieel planner, mee in de wereld van het nieuwe huwelijkse vermogensrecht per 1 januari 2018. In ieder geval adviseer ik u vast contact met ons op te nemen wanneer u en/of familieleden van plan bent/zijn te gaan huwen na 1 januari 2018 zonder het maken van huwelijkse voorwaarden.

Vriendelijke groet: Ernest Stel FFP RFEA

Ernest Stel is een verbonden expert op het gebied van vraagstukken over vermogen, inkomen, hypotheken en familie rechterlijke zaken.

Aangifte kinderalimentatie bij aangifte 2015 bespaart u honderden euro’s

In de aangifte over 2015 is misschien niet meteen duidelijk waar je de kinderalimentatie kunt aangeven. Je doet dit bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’. De contante waarde van toekomstige alimentatie mag vanaf 1 januari 2015 in box 3 worden afgetrokken als schuld. Op deze pagina vindt u veel waardevolle informatie en kunt u honderden euro’s besparen.