Aanpassing gemeenschap van goederen per 2012

Per 1 januari 2012 zal de regeling gemeenschap van goederen zoals deze ontstaat door het aangaan van een huwelijk worden gewijzigd. Voor meer informatie ga naar deze pagina.