Brochure echtscheidings- en ouderschapsplan

Deze brochure is geschreven voor mediators, advocaten, medewerkers van het Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, maatschappelijk
werkers, rechtswinkeliers en huisartsen. In deze brochere krijgt u praktische informatie over de opbouw van een  echtscheidings- en ouderschapsplan. Download hier de brochure van de Raad voor Rechtbijstand.