Wat is birdnesting?

Birdnesting is eigenlijk een vorm van co-ouderschap. Maar in plaats van dat de kinderen de helft van de week bij hun vader en de helft van de week bij hun moeder verblijven, is het andersom! De ouders wisselen van huis in plaats van de kinderen. De kinderen blijven in hun eigen huis en de ouders wonen er om de beurt.
Voor de kinderen betekent dit dat zij niet iedere keer hun spullen heen en weer hoeven mee te nemen van hun vader naar hun moeder en andersom. Dit geeft wellicht meer rust voor de kinderen. Ze houden tenslotte hun eigen kamertje in hun eigen huis. Het is hierbij wel heel belangrijk om goede specifieke afspraken met elkaar te maken. Niet alleen over wanneer wie bij de kinderen woont, maar ook bijvoorbeeld over de huishoudelijke taken. Het is dan ook aan te raden om regelmatig met elkaar te evalueren of de gemaakte afspraken ook (praktisch) haalbaar zijn.
Financieel gezien dienen er ook goed afspraken gemaakt te worden. Hoe doen jullie dat met het gezamenlijk eigendom van het huis? Wie betaalt welke kosten voor welke woning? Voor welke periode maken jullie deze afspraken? En wat gebeurt er na die periode?

Kortom: Niet onbelangrijk om je vooraf goed te laten informeren zodat jullie samen kunnen beslissen of Birdnesting bij jullie zou kunnen passen. Ik help je graag! Ga hiervoor naar mijn website (www.vandiepenmediation.nl).

Scheiden met thuiswonende meerderjarige kinderen

Een ouderschapsplan is alleen verplicht als er minderjarige kinderen zijn waar de ouders beiden het gezag over hebben.
Maar hoe zit het dan als je meerderjarige nog thuiswonende kinderen hebt? Want de meeste ouders willen hier toch (veelal financiële) afspraken over maken en laten vastleggen. Zeker als de kinderen nog studeren!
Je kunt hiervoor een artikel opnemen in het echtscheidingsconvenant. Omdat jullie kind meerderjarig is dient hij/zij wel op de hoogte te zijn van deze afspraken en bovendien dient hij/zij ook akkoord te gaan met de gemaakte afspraken. Dit akkoord kan gegeven worden door het medeondertekenen van het convenant.
Wil je echter niet dat jullie kind ook op de hoogte is van alle andere afspraken die jullie onderling hebben gemaakt, kan je ervoor kiezen om jullie kind een volmacht te laten tekenen, waarin hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de voor hem/haar gemaakte afspraken en daar ook akkoord meegaat. In dat geval is het mede ondertekenen van het convenant niet meer nodig.

Wil je weten wat in jullie situatie van toepassing is? Neem gerust contact op, ik help jullie graag! Ga hiervoor naar mijn website (www.vandiepenmediation.nl).

Is een echtscheidingsconvenant vormvrij?

Hoewel het ontzettend handig is (het is namelijk geen verplichting) om de onderlinge afspraken bij een scheiding vast te leggen, zijn er geen specifieke voorwaarden waar het echtscheidingsconvenant aan moet voldoen.
Het is prettig om afspraken over bijvoorbeeld de alimentatie, jullie woning, de verdeling van jullie andere gezamenlijke bezittingen en het pensioen goed en uitgebreid vast te leggen.
Op deze manier kunnen jullie beiden ten alle tijden terugvallen op de afspraken die er destijds bij de scheiding zijn gemaakt.
Daarnaast is de inhoud van het convenant ook van belang voor partijen zoals de hypotheekverstrekker, de notaris en de belastingdienst. Het kan namelijk voorkomen dat deze partijen een kopie van het convenant willen hebben als bevestiging van welke afspraken zijn gemaakt.

Kortom: Redenen genoeg om jullie te laten helpen om een duidelijk en volledig convenant op te stellen, waarmee jullie beiden weer verder kunnen! Ik help jullie daar graag mee, neem gerust contact met me op! Ga hiervoor naar mijn website (www.vandiepenmediation.nl).

Aangifte kinderalimentatie bij aangifte 2015 bespaart u honderden euro’s

In de aangifte over 2015 is misschien niet meteen duidelijk waar je de kinderalimentatie kunt aangeven. Je doet dit bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’. De contante waarde van toekomstige alimentatie mag vanaf 1 januari 2015 in box 3 worden afgetrokken als schuld. Op deze pagina vindt u veel waardevolle informatie en kunt u honderden euro’s besparen.

 

Scheiden met twee woningen (bezint eer ge begint)

Onlangs kwam ik als register financieel echtscheidingsadviseur het volgende geval tegen.Echtscheidingspartner

In 2012 trouwden een man en een vrouw in gemeenschap van goederen. Ze hadden beide een eigen woning met daaraan een gekoppelde spaarhypotheek. De woning van de vrouw stond te koop en zij was van plan te gaan wonen in de woning van de man.

Maar al met al ging de relatie niet zo voorspoedig en gingen zij in 2013 scheiden. De mediator gaf aan dat ze beiden weer naar hun eigen huis konden gaan maar dat wel e.e.a. gewijzigd moest worden aan hun hypotheek. Ze kwamen bij mij met de vraag of dit waar was en hoe dit zo gekomen is. Mijn woning is toch nog steeds mijn woning en mijn spaarpolis staat op mijn naam dus waarom moet ik die dan wijzigen.

Het volgende is zonder administratieve wijziging toch gebeurt:

Nadat ze in gemeenschap van goederen gehuwd waren werden beide voor 50% eigenaar van de woning van hun nieuwe partner en 50% eigenaar van hun spaarpolis. Alle bezittingen en schulden dus 50/50 eigendom. Nu gaan ze uit elkaar en delen ze elkaar de bezittingen toe. In principe ziet de belastingdienst het zo dat de woning van bijvoorbeeld de vrouw voor 50% vervreemd was bij het aangaan van het huwelijk en dat zij nu weer 50% overneemt van haar ex-partner. Dit ziet de belastingdienst als nieuwe verkrijging en de hypotheekrente is alleen aftrekbaar als je minimaal dit deel op annuïteiten basis aflost.

Dit stukje is geschreven door Ernest Stel. Ernest Stel is RFEA gecertificeerd adviseur en eigenaar vanwww.echtscheidingspartner.nl

Praktijkgids voor echtscheiding “Mijn zorgen voor morgen”

Binnenkort is de Praktijkgids voor Echtscheiding “Mijn zorgen voor morgen” hier verkrijgbaar.Capture

Als u gaat scheiden, wilt u geen fouten maken. Fouten die moeilijk
zijn terug te draaien.  Fouten waar u en uw kind de dupe van kunnen
worden. Daarnaast wilt u goed begeleid worden.
Mijn zorgen voor morgen is een handige scheidingsgids die er vooral
op is gericht om u te behoeden voor veelgemaakte fouten bij (echt)
scheiding.

Met dit boek voorkomt u onder andere dat:
• u de verkeerde procedures volgt of verkeerde beslissingen neemt;
• u uw kind onnodig beschadigt door de scheiding;
• u te veel alimentatie betaalt of juist te weinig alimentatie ontvangt;
• u na uw scheiding onverwachte belastingen moet betalen;
• u minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Daarnaast komen financiële, fiscale, juridische en vooral sociale
gevolgen van scheiden ruim aan bod. De auteurs geven ieder
vanuit een eigen specialisme en per onderwerp aan wat er mis kan
gaan en wat u kunt doen om dit te voorkomen. Ieder onderwerp is
daarom rijkelijk voorzien van tips, adviezen, veelgemaakte fouten,
aandachtspunten en (reken)voorbeelden.
Mijn zorgen voor morgen is geschreven voor partners die na hun
huwelijk, partnerschap of samenwoning uit elkaar gaan en vooral
goed voorbereid willen gaan scheiden. Het is een boek dat ook
heel waardevol kan zijn voor adviseurs die te maken hebben met
scheidende cliënten.

Probeer snelheid te houden in uw scheiding

Tegenwoordig heb ik, als register financieel echtscheidingsadviseur, veel te maken met een langzaam traject van de scheiding. Er worden op sommige momenten geen beslissingen meer genomen en er is sprake van een afwachtende houding.

Echtscheidingspartner

Dit komt vaak door de financiële onzekerheden van deze tijd, zoals  hoe de mogelijke verkoop van de woning gaat lopen, wel of niet overname van de woning, betaling  en hoogte van alimentatie en veel meer.

Toch is het van belang om snel duidelijkheid te krijgen hoe uw scheiding geregeld kan worden. Er zijn namelijk meerdere bedreigingen bij een langzaam en langdurig traject.

Zo kan tijdens het traject iemand zijn of haar baan verliezen, wat dan. Wat te doen bij onverhoopt overlijden van één van de ex-partners. Daarnaast wordt de ex-partner en u gevoed door mensen om u heen tijdens het traject. Denk daarbij aan goed bedoelt advies van mede club-leden, familie e.a. die bijvoorbeeld stellen dat je het zus en zo moet aanpakken. Dit kan de scheiding negatief beïnvloeden ook al is het vaak goed bedoeld.

Ga dus bij een scheiding z.s.m. te rade bij een erkende adviseur, zoals een Register Financieel Echtscheidingsadviseur (www.rfea.nl) . U en uw ex-partner weten dan snel waar ze aan toe zijn.

Ernest Stel is RFEA gecertificeerd adviseur en eigenaar van www.echtscheidingspartner.nl

 

Wijzigen van testament of aangaan van testament na scheiding!

EchtscheidingspartnerIn mijn praktijk als financieel
echtscheidingsadviseur kom ik
soms vervelende zaken tegen
die niet (goed) geregeld zijn.

Personen die gaan scheiden denken vaak aan heel veel zaken tegelijk en vergeten daardoor ook andere, belangrijke, zaken. Gelukkig denkt men vaak aan de kinderen, het huis en hypotheek en het vermogen. Natuurlijk aansluitend wat er aan (kinder)alimentatie moet worden betaald. Dat zijn op zich vaak complexe en ingrijpende zaken die veel aandacht nodig hebben en veel energie kosten.

Uiteindelijk denkt men dan dat alles geregeld is en je verder kunt met  je leven.

Alleen wordt vaak het aangaan of het wijzigen van een testament vergeten. Stel dat er sprake is van een gezin met een minderjarig kind. En er is (spaar)vermogen aanwezig. De ouders zijn gescheiden en hebben e.e.a overeengekomen en verdeeld. Daarna komt helaas één van de oud partners onverhoopt te overlijden. Het kind is enig erfgenaam. Totdat het kind 18 is kan in ieder geval de ex-partner beslissen en beschikken over het vermogen van de ex-partner.

Is dit gewenst? In het ergste geval komt het kind ook nog voortijdig te overlijden en vervalt het vermogen naar zijn overgebleven ouder. Uw ex-partner. Dus zoiets hoort geregeld te worden.

Neem daarom een Register Financieel Echtscheidingsadviseur(RFEA) als adviseur. Die denken aan dat soort zaken.

Ernest Stel is RFEA en eigenaar van www.echtscheidingspartner.nl

Trouwen om te scheiden en scheiden om samen verder te kunnen leven, een omgekeerde wereld.

Als (register-)scheidingsadviseur zie ik in de praktijk steeds vaker creatieve initiatieven van cliënten om zaken alsnog conform hun persoonlijke wensen geregeld te zien. Ook al beseft men dat sommige oplossingen ethisch of moralistisch moeilijk verdedigbaar zijn.

Zo valt mij op dat in toenemende mate men het aangaan van een huwelijk en het beëindigen daarvan misbruikt om belastingvoordeel of financieel voordeel te genieten. Ik beschrijf in het kort twee praktijkvoorbeelden waarvan de genoemde namen natuurlijk fictief zijn.

Het huwelijk wat geen feestje waard was:

Anne en Herman wonen al geruime tijd samen. Voordat ze samenwoonden had Herman al een koopwoning. Samen hebben ze twee kleine kinderen gekregen die in de buurt naar school gaan. Anne en Herman hechten veel waarde aan een rustig verloop van de scheiding voor de kinderen. Het streven is om de woning te behouden voor de kinderen en Anne. Maar de woning is voor 100% van Herman en als je die dan overdraagt, aan Anne(geen mede eigenaar voor 40-60%) moet je overdrachtsbelasting betalen.

Totdat ze een adviseur tegen het lijf liepen die zei: Waarom gaan jullie geen geregistreerd partnerschap aan. Op dat moment worden jullie beide automatisch voor 50 procent eigenaar. En geregistreerd partners hebben het recht om de andere 50%, van de woning, zonder overdrachtsbelasting over te dragen aan de andere ex-partner. Aldus naar het stadhuis om dit partnerschap te laten voltrekken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Anne en Herman komen bij de ambtenaar aan zijn bureau. Zo mag ik u feliciteren? Nee wij gaan uit elkaar. Ze laten een verbaasde ambtenaar achter en hebben 2% aan overdrachtsbelasting bespaard.

Zo zie je maar dat je soms mooi van de mogelijkheden binnen de wet gebruik kunt maken.

Let wel alleen bij echte samenwoners, er is al een fraus legis zaak bij de fiscus waarbij iemand zo een hele onroerend goed portefeuille wilde overdragen.

Scheiden en toch zielsveel van elkaar houden:

Mark en Marie wonen al een tijdje in een leuk huis in een Vinex wijk. Een paar jaar geleden hebben zij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten. Er was niets aan de hand. Totdat het bedrijf, waar Mark werkte, failliet ging. Mark stond op straat. In eerste instantie kreeg hij WW en konden ze de woonlasten nog blijven betalen. Hierbij werd ook de spaarrekening deels geplunderd. Mark kreeg wel weer een nieuwe baan maar met een veel lager inkomen. Een goedkopere woning was dus gewenst. Maar als we ons huis moeten verkopen houden we een restschuld over. Geen probleem zei iemand tegen hen, dan ga je toch gewoon scheiden. Scheiden maar we houden nog steeds van elkaar. Nee je gaat alleen maar scheiden voor de Nationale Hypotheek Garantie. Bij scheiding wordt de restschuld kwijtgescholden. Aldus gedaan en gescheiden. Later woonden ze gewoon weer samen in een kleinere koopwoning zonder restschuld. Die mocht de gemeenschap betalen.

Het is dus niet altijd wat het lijkt.

Dit stukje is geschreven door Ernest Stel RFEA adviseur. Voor meer informatie ga naar: www.tulipinv.nl  

[fb_button]

Scheiding en Feestdagen

De meeste scheidingen vinden plaats na de feestdagen, en met name na Kerstmis.

Waarom juist dan? Sinterklaas en Kerstmis zorgen voor veel familie- crises. Het zijn familiefeesten.  Wat Kerstmis gevaarlijker maakt, is dat het ‘het gezelligste feest van het jaar’ moet zijn.

De vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars meldde direct na Kerst vorig jaar dat er een explosieve stijging te meten was in het aantal verzoeken tot echtscheiding.

Uit onderzoek blijkt dat het meestal de vrouwen zijn die het voortouw nemen in de echtscheidingen. Reden is niet hun partner overspel heeft gepleegd of iets dergelijks. Nee, de partners zijn uit elkaar gegroeid en tijdens de kerstdagen hebben ze elkaar eigenlijk alleen maar op de lip gezeten.

Kies je dan voor een advocaat via bijvoorbeeld echtscheidingsadvocaten.nl   of een mediator via bijvoorbeeld  gecertificeerdemediators.nl.