In regeerakkoord VVD en PvdA nauwelijks aandacht voor echtscheiding

In het regeerakkoord van VVD met PvdA is slechts 1 alinea gewijd aan de “echtscheiding”.

Zie:

Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt mogelijk als er geen kinderen betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt.

Er is niets te lezen over bijvoorbeeld beperking van de periode van alimentatie betaling.