Ouderschapspensioen en echtscheiding

Verevening van Ouderschapspensioen betekent dat bij een scheiding de oud partner recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd door zijn of haar ex-partner.

Dit deel van het pensioen wordt pas uitgekeerd vanaf de datum van pensionering van de oud partner . Binnen twee jaar na scheiding moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel direct aan de ex-partner uitbetalen. Het deel van het pensioen dat aan de ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang men beide in leven is.

Hier download u de brochure van de rijksoverheid met meer informatie.