Berekening kinderkosten ivm belastingaangifte

Begin deze week kreeg ik een mailtje van een ongeruste cliënt of de voor hen gemaakte berekening omtrent de kinderkosten wel klopte: “Je hebt bij ons beiden de inkomensafhankelijke combinatie korting opgevoerd, maar we zijn natuurlijk nog fiscaal partners”.

Ik merk wel vaker dat er verwarring ontstaat over het zijn van fiscaal partners en het doen van aangifte alsof jullie het hele jaar fiscaal partners zijn.

Wanneer (bij samenwoners) één van de twee partners zich op een ander adres laat inschrijven, houdt het fiscaal partnerschap op te bestaan. Jullie kunnen voor dat jaar echter nog wel, indien gewenst, voor de aangifte inkomstenbelasting als fiscaal partner worden beschouwd. Dit kan voor jullie als voordeel hebben dat jullie zo een hoger belastingvoordeel kunnen genieten, danwel minder hoeven bij te betalen.

Op de site van de belastingdienst kan je heel veel informatie hierover terugvinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/

Vragen? Laat het gerust weten, ik help jullie graag!  www.vandiepenmediation.nl

Checklist voor wat moet ik regelen bij scheiden of uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan of scheiden doe je niet zomaar. Klik >> hier << voor de checklist van de rijksoverheid. Deze checklist wordt op maat voor u samengesteld aan de hand van antwoorden op 12 vragen.

Ook de website Wijzeringeldzaken heeft een checklist voor u samengesteld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 • Wat is vastgelegd?
 • Recht van partneralimentatie
 • Het verdelen van je pensioen
 • Gezamenlijke woning
 • Belastingaangifte
 • Recht op toeslagen
 • Maken van een begroting
 • Welke verzekeringen worden gedeeld
 • Verdelen van bezittingen en schulden
 • Vastleggen in een echtscheidingsconvenant
 • Totdat je kinderen 21 jaar zijn, heb je een onderhoudsplicht
 • Opstellen van een ouderplan
 • De tegemoetkomingen voor schoolkosten, heffingskortingen, kindgebonden budget en huurtoeslag gaan naar één ouder
 • Kiezen voor co-ouderschap

Voor meer informatie ga naar deze pagina

Tegemoetkomingen voor ouders na een scheiding

Na een scheiding verandert er ook veel op financieel gebied. Wat zijn de belangrijkste tegemoetkomingen voor jullie, als ouders vanuit de overheid?

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt in principe uitbetaald aan de ouder, waarbij jullie kind staat ingeschreven. Wanneer jullie Co-ouderschap hebben afgesproken, kan er een verzoek worden gedaan aan de Sociale Verzekeringsbank om de kinderbijslag, ieder voor de helft aan jullie beiden uit te betalen.

Kindgebonden Budget

Dit budget is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor kinderen, jonger dan 18 jaar. Deze bijdrage wordt uitgekeerd door de belastingdienst, is inkomensafhankelijk en wordt ook weer, onder voorwaarden, uitgekeerd aan die ouder waar jullie kind staat ingeschreven. Bij co-ouderschap zouden jullie eventueel ervoor kunnen kiezen om de bijdrage op de kinderrekening rekening te laten storten.

Kinderopvangtoeslag

Deze toeslag is een tegemoetkoming als je werkt, voor de opvanguren die je zelf betaalt voor de (geregistreerde) opvang van jouw kind. Dit kan dagopvang zijn of buitenschoolse opvang.
De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen en kan worden aangevraagd bij de belastingdienst.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Dit betreft een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Deze korting is onder voorwaarden te verkrijgen en geldt bijvoorbeeld alleen als je kind jonger dan 12 is en minimaal drie dagen per week of om de week deel uitmaakt van jouw huishouden. De hoogte van de korting is ook weer afhankelijk van jouw inkomen.

Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de laatste drie tegemoetkomingen. Ook kun je daar een proefberekening maken om te zien wat jullie nieuwe situatie financieel betekent.

De alimentatie indexering voor 2021

Ieder jaar bepaalt het ministerie of het alimentatiebedrag door middel van indexering wordt aangepast. Dit is onder andere afhankelijk van de stijging van de kosten van de lonen en het levensonderhoud.

Door de alimentatie indexering wordt het alimentatiebedrag dat u dient te betalen, danwel ontvangt hoger. Ieder alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. De indexering is in ieder geval van toepassing op de kinderalimentatie.
Of de partneralimentatie ook met datzelfde percentage verhoogd dient te worden, hangt af van de gemaakte afspraken hierover in het convenant.

De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Het percentage voor 2021 is vastgesteld op 3 procent.

Heeft u alimentatie afgesproken? Verhoogt u dan per 1 januari 2021 de bedragen met deze 3%.

Voor vragen over alimentatie of specifiek over de indexatie, kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen!

www.vandiepenmediation.nl

Hoe zit het met partneralimentatie?

Per 1 januari 2020 wordt er een wettelijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de partneralimentatie, wat zowel voor de alimentatie
gerechtigde als de alimentatie plichtige gevolgen kan hebben.

Veranderingen voor Alimentatiegerechtigde:

De wettelijke alimentatieduur gaat van 12 jaar naar de helft van de duur van het huwelijk met een
maximum van 5 jaar, op enkele uitzonderingen na:

 1. Wanneer er kinderen zijn duurt de alimentatie tenminste tot het jongste kind 12 wordt (of 5 jaar, de langste termijn geldt).
 2. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is ouder dan 50, dan is de alimentatieduur 10 jaar.
 3. Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft nog minder dan 10 jaar tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan is de alimentatieduur tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Veranderingen voor Alimentatieplichtige:

De te betalen Partneralimentatie is aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De aftrek wordt in stappen echter afgebouwd. In 2020 betekent dat, dat de alimentatie in de hoogste schijf aftrekbaar is tot 46%. In de volgende jaren zullen deze stappen steeds met 3% verder worden afgebouwd, totdat het percentage van de eerste schijf (37,1%) is bereikt. Dat zal derhalve in 2023 zijn.

Doordat de aftrek wordt afgebouwd, kan dit ook betekenen dat er minder draagkracht is om Partneralimentatie te kunnen betalen.

Wilt u meer weten over deze wijzigingen? Heeft u een herberekening alimentatie nodig?
Wilt u weten wat op uw situatie van toepassing is? Neemt u dan gerust even contact met me op! Ik help u graag!

www.vandiepenmediation.nl

Steeds meer vechtscheidingen in mijn dagelijkse praktijk

In mijn dagelijkse praktijk kom ik ook steeds meer vechtscheidingen tegen.

Scheidingen waarvan je denkt dat het geen probleem moet zijn veranderen in vechtscheidingen doordat bijvoorbeeld tijdens het proces één van de ex-partners werkloos wordt. Zijn/haar toekomst wordt dan onzekerder. Je ziet dit ook gebeuren wanneer er een huis moet worden verkocht, of wordt overgenomen door één van beide partners. Daalt de prijs van het huis of krijgt de partner de financiering niet rond. Dat geeft onzekerheid.

Bij kinderalimentatie zie je soms de vreemde reactie dat men het als onrechtvaardig beschouwt om kinderalimentatie te moeten betalen. Tja mocht uw kind voor de scheiding ook niet naar school, een nieuwe spijkerbroek etc. Of wel zijn het opeens je kinderen niet meer.

Mijn advies is om z.s.m. financiële duidelijkheid te krijgen en afspraken te maken.

Hoe sneller het proces van de scheiding des te minder kans op frustratie.

Zie ook dit artikel

Uit de praktijk: geen netto partner alimentatie maar bruto

In mijn praktijk als financieel echtscheidingsadviseur kom ik nog wel eens wat problemen tegen.

Problemen die voorkomen hadden kunnen worden als advies van een ervaren en deskundige adviseurs was gevraagd.

Zo kwam er pas iemand bij mij die een probleem kreeg met de belastingdienst. Zij ontving een netto alimentatie en in het convenant werd afgesproken dat haar ex-partner de verschuldigde belasting zou betalen. Wat ze alleen niet wist was dat deze ex-partner het te betalen belasting bedrag ook nog eens aftrok als betaalde alimentatie. Hierdoor kreeg ze nu belasting aanslagen over de afgelopen 5 jaar. (de fiscus keek meteen 5 jaar terug)

Dus goede les spreek bruto partner alimentatie af zodat u zelf de belasting problematiek in de hand hebt.

Uw ex-partner is geen werkgever en kent geen inhoudingsplicht.

Ernest Stel van Tulipinv Financial Services

 

[fb_button]