De alimentatie indexering voor 2021

Ieder jaar bepaalt het ministerie of het alimentatiebedrag door middel van indexering wordt aangepast. Dit is onder andere afhankelijk van de stijging van de kosten van de lonen en het levensonderhoud.

Door de alimentatie indexering wordt het alimentatiebedrag dat u dient te betalen, danwel ontvangt hoger. Ieder alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. De indexering is in ieder geval van toepassing op de kinderalimentatie.
Of de partneralimentatie ook met datzelfde percentage verhoogd dient te worden, hangt af van de gemaakte afspraken hierover in het convenant.

De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Het percentage voor 2021 is vastgesteld op 3 procent.

Heeft u alimentatie afgesproken? Verhoogt u dan per 1 januari 2021 de bedragen met deze 3%.

Voor vragen over alimentatie of specifiek over de indexatie, kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen!

www.vandiepenmediation.nl