Formulier voor melding scheiding ouderdomspensioen

Met deze template / voorbeeldbrief  (van de rijksoverheid versie 2012) kunt u melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en geeft u te kennen dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.