Ondertoezichtstelling bij complexe echtscheidingen

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onderzoeken de manier waarop Bureaus Jeugdzorg omgaan met de ondertoezichtstellingen bij complexe echtscheidinen.  Lees hier het hele artikel.