Scheiden of niet scheiden een checklist met 36 vragen

Eén op de vijf mensen denkt na over scheiden en uit elkaar gaan of toch niet. Wat is jou relatie je nog waard. Stoppen of toch doorgaan. Op deze pagina vindt je een checklist van meer dan 30 vragen om je relatie goed in kaart te brengen.